امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط Super User دسته: یاداشت
نمایش از 16 اسفند 1394 بازدید: 272
پرینت

           دردوران جنگ های ایران و یونان و روم که در حدود یک هزار سال طول کشید شکست ها و غلبه های فراوان از دو طرف دیده شد . یک مثال آن  سلطه ی یونانیان  ( مقدونیه ) به سرداری اسکندر بر ایران بود که جمعاً به مدت 36 سال به نام سلسله ی سلوکیدها طول کشید. در نبردها ی آغازین این برتری از اسب اسکندر گفتگوست  به نام بو سفال یا بو سفالوس که در تصویر های فرضی و مجازی، اسبی است عرب مانند، درشت استخوان و بالا بلند شبیه اسب ناپلئون بناپار ت  چند هزار  سال بعد از آن. چنین برداشت و تصور و تصویری کاملاً نادرست است زیرا  در آن زمان  چنین اسبی اصولاً وجود نداشته و   یونانیان و رومیان حتی ایران فاقد سوار نظام و ارتش سواره بوده اند زیرا اسب از نظرقد تعداد به آن مرحله از تکامل  شمار نرسیده بود که از ایران خارج شودو در مکانی دیگر به همان تدبیر و ترتیب مورد  استفادهقار گیرد.         دراین جا ناچار شمه ای از تکامل اسب والزاماًمراحل و زمان و   دوران های تکامل این حیوان  را  در جدول مانندی به نگارش در می آوریم .    

 آغازتکامل اسب- دوره ی تکامل اسب در حدود  70   میلیون سال است و از امریکای شمالی آغازمی شود. در سال1840 اجداد اسب های فعلی ابتدا در حومه ی لندن و سال 1870 در بستر رودخانه ی  ویندز در وایو مینگ امریکا  سنگواره های مشابهی به دست آمد که متعلق به دوره ی ائوسن  یعنی دومین دوره از دوران سوم زمین شناختی بود.َ که پس از بررسی و مطابقت با آنچه  در دوره های بعدزمین شناختی یافته شده بود نخستین اسب  در روی زمین تشخیص داده شد و نام علمی " ائوهیپوس" به دلیل شباهت زیاد آن به خرگوش برای آن انتخاب شد.

 

 ائوهیپوس -  25- 40 سانتی متر قد -   60-   70 میلیون سال پیش-  محل زیست: امریکا.

 

 ئوروهیپوس- 35-50   سانتی متر قد-    50 - 60  میلیون سال پیش-  محل زیست: امریکا

 

 

مزوهیپوس 50 سانتی متر قد 20  40 میلیون سال پیش    محل زیست : اوراسیا

میوهیپوس- 60-70 سانتی متر قد 25-40 میلیون سال پیش- محل زیست: آسیا و اروپا

مری کیپوس 80-90 سانتی متر قد 15- 30 میلیون سال پیش محل زیست:  اروپا و آسیا

هیپاریون بیش از 100سانتی متر ق -  5- 15  میلیون سال پیش -   محل زیست : آسیا.