امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط Super User دسته: ژنتیک
نمایش از 22 مرداد 1396 بازدید: 966
پرینت

ژن

  صفات ارثي که وسيله ي کروموزم ها حمل مي شوند بين عواملي تقسيم و توزيع شده اندکه ژن ناميده مي شوند. تعداد اين ژن ها هنوز به طورکامل شناخته نشده اند. تصورمي شود در هرکروموزم هزاران ژن خوابيده باشد. هرژن مسؤول و ناقل صفت خاصي مي باشد.

 آنچه از مجموعه ي ژن هاي يک فرد پديد مي آيد ژنوتيپ  آن فرد خوانده مي شود و اين آن چيزهايي است که يک سلول با خود دارد وحمل مي کند و مي تواند به فرزندان خود انتقال بدهد. ژنوتيپ را نمي توان از ظاهر اسب کاملا دريافت. آنچه از يک فردديده و داوري و اندازه گيري مي شود فنوتيپ  گفته مي شود. اختلاف ژنوتيپ ( صفات ارثي) و فنو تيپ (تظاهر خارجي ) در رنگ بدن اسب به خوبي تظاهر و ديده مي شود. براي مثال دو اسب نيله را با رنگ مشابه مي توان نامبرد که از نظر ژنو تيپ با هم اختلاف دارند. مثال: اگر رنگ نيله را G وGG ، وg  رنگ غيرنيله باشدGg   هم رنگ نيله ي اسب است در حالي که ژنو تيپ غيرنيله هم در آن وجود دارد. به علاوه محيط نمی تواند ژنتیپ را تغییر دهد  در حالي که روي فنوتيپ کاملا مؤثر است. يک مثال موضوع را روشن مي کند. اگر اسبي از نظر ژنو تيپ استعداد رسيدن به 160 سانتيمتر قد را داشته باشد اما به دليل عدم         تغذيه ي مناسب ودرست، قدآن بعداز بلوغ کامل به فقط 152 سانتيمتربرسد يعني اسبي با  ژنو تيپ قد 160 سانتيمترتحت تأثير محيط( کمبود تغذيه) داراي فنوتيپ قد 152 سانتيمتر شده است . اين جا اختلاف ژنو تيپ و فنوتيپ و تأثير محيط روي فنو تيپ مشخص مي شود.

 هر ژن درداخل کروموزم جايگاه مخصوص خود را دارد اين جايگاه لوکوس   خوانده  مي شود.  همچنان که گفته شد هرکرموزوم ازيک جفت کرومووم تشکيل شده است ( از طرف پدر و مادر )پس هرجايگاه ازيک زوج جايگاه تشکيل شده است يعني دريک جايگاه براي يک صفت يک زوج ژن وجود دارد. اين ذوج ژن ممکن است مشابه يا غير مشابه باشند. براي مثال: در اسب،  لوکوس A      می تواند حاوي یا حامل  4  شکل ژن باشد.  هرکدام از اين اشکال ژن آلل  خوانده مي شوند.  اين آلل هاA+   (براي رنگ اسب مانند اسب پرزوالسکي).  A (براي نمونه ي کهر) at  (براي سيل قهوه اي) و a (براي سياه و جگري). همچنين چهارآلل براي يک لوکوس وجود دارد. اسب فقط دوتاي آن را      مي تواند داشته باشد. براي مثال:  اسب مي تواند A و a يا at و at . اگردو آلل مشابه هستند مانند  (at وat) در حالت هموزيگوس  هستند (همو = مشابه. زيگوس = تخمک). اگر مختلف هستند      (مانندAa) شرايط هتروزيگوس  را دارند(هترو= مختلف. زيگوس= تخم).

 گاهي يک آلل دريک لوکوس وجود آلل هاي ديگر را مي پوشاند. براي مثال: اگر اسب  حامل G  و   gاست که اولي نشان نيله و دومي غير نيله مي باشد.آلل نيله ، غير نيله را مي پوشاند و رنگ نيله به تدريج و در طول پيشرفتن سال اسب تظاهر  مي کند. به عبارت ديگرG نيله نسبت به رنگهاي ديگر g غالب و ديگر رنگ ها مغلوب هستند.  يک آلل ساده غالب در يک ذوج آلل ساده ي ديگررا مي پوشاند.

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 4 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 

 

Get our toolbar!

Ilkhichi.com website reputation

شما اینجا هستید:   خانه مطالب سایتژنتیکژن
برای حمایت از ما امتیاز دهید