پیش گفتار روان شناختی اسی

امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط محمد تقی ابراهیم پور دسته: رفتار شناسی و روانشناختی
نمایش از 19 فروردين 1393 بازدید: 1442
پرینت

 1897842_689867787718030_1399285812_n.jpg - 37.54 کیلو بایت                                                

 

پیش گفتار روان شناختی اسب

 

آن چه یک جاندار انجام می دهد یا از  غریزه ی او یعنی ژن و ژنتیک است  که باخود آورده  یا از روی عادت و تربیت است که کسب کرده  یا با تفکر و تعقل و اندیشه. اسب برای دفاع از خود فرار می کند اگر نتواند گاز می گیردو  لگد می زند. کره با این سه خصوصیت یا غریزه  به دنیا می آید  چه جفت لگد هایی که از کره ی تازه به دنیا آمده خورده ام. در مورد عکس بالا صحبت می کنیم. پسر بچه بیش از چهار یا پنج  سال ندارد. استواری دست اسب بر زمین نه چنان است که یک مرد بتواند آن را از زمین بلند کند. دست کوبیدن اسب  بر زمین را به کوبیدن پتک  بر سندان تشبیه   می کنند. پس چگونه است که طفل چهار ساله ای می تواند چنان دستی را بلند و کف سم را پاک کند. تنها آموزش نیست که اسب را وادار به انجام کاری می کند.  چهار رأس اسبچه ی شروررا به انجمن آورده بود ند شرارت و وحشی بودن آن ها چنان نبود که  کسی  به آن ها بتواند  نزدیک  شود. در داخل باکس گاز و لگد و فرار و با کله زدن  و تنه به دیوار و آدم کوبیدن را چنان انجام می دادند که کسی را یارای داخل شدن به حریم آن ها  نبود چه رسد  به آن که تیمار و تنظیف شوند یا آب و علیق به آسانی به آن ها رسانده شود. اجازه بدهید بگویم که اسبچه ی شرور بسیار سخت تر و شرورترازاسب به نظرمی رسد مثل این که ما عادت کرده ایم  و می دانیم چگونه  با اسب روبه رو شویم اما  با  اسبچه و شرارت های آن کمتر آشنا هستیم .به هرحال دو رآس آن را من برای هادی برادرم فرستادم   قبلأ  به او گفته  بودم قضیه ازچه قرار است.  چند روز بعد که  به دیدن او رفتم اسبچه ها را  ندیدم از برادرم پرسیدم گفت:  شرورتر ازآن  بودند که  بتوانم  به آسانی برآن ها  غلبه کنم هر دو  را  برای  بچه های دوستم فرستادم.  با تعجب گفتم: آن ها چکار کردند؟ گفت: هیچ، فردا که به سراغشان رفتم دیدم که اسب ها و  بچه ها  قاطی و در هم  و باهم  در یک  سرپوشیده ی بزرگ  بازی می کنند سوار می شوند،  دنبال هم می دوند، از میان دست و پای هم می گذرند و خلاصه اسبچه ها رام و خندان روزگار خوشی با بچه ها می گذرانند. درآن خانه یا باشگاه 19  نفرجوان از 5-6 سال به بالا زندگانی می کردند.

 

3DCA7KTQ08CA7IX1DKCA66V6V0CA88T1DVCA0VNRKUCAJHQ8IGCARH7WJ0CAAT7AJJCA8QM0M4CAX7UO0ACAU13PCNCA5PEZO6CAZVQCH3CAU95M9LCACGMYJMCAC8AV93CAG2MBAWCAG54JQZCA6E4KA3.jpg - 6.97 کیلو بایت