امتیاز کاربران
ضعیفعالی 
نوشته شده توسط Super User دسته: نژاد شناسی
نمایش از 02 تیر 1397 بازدید: 740
پرینت

 

گفته شد از 20 میلیون سال پیش اسب ها که در آن زمان تقریباً 50 سانتیمتر قد داشتند از آمریکا ی شمالی از قطب به طرف آسیا و اروپا مهاجرت کردند آن چنان که در امریکای شمالی اثری از آن ها باقی نماند. در طرف آسیا اروپایی قطب  اسب ها به دو دسته تقسیم شدند یک دسته به طرف غرب اروپا رفتند و در جلگه ی پر علف اروپا متفرق شدند اسبهای خونسرد یک تنی و اسبچه های با ژن محدود قد حاصل تکامل این دسته است که هم اکنون هم موجود هستند. دسته ی دوم به آسیای مرکزی و نهایتاً ایران کشیده شدند که اسبهای خونگرم خوانده شدند، ژن رشد قد آنها هنوز فعال است و قد آن ها تا 180 سانتی متر هم رسیده است.پس: 1- تکامل اسب در این بخش دنیا ادامه دار د  2 - اسب های موجود حاصل تکامل همان اسب ها هستند که که در تصویرهای بالا دیده می شوند.

 

تاریخ یا زمان را نمیشود دستکاری کرد ما خود را با آن تطابق میدهیم یعنی بر می گردیم به مثلاً یک میلیون سال اخیر، آغاز یک میلیون سال اخیر.. در بخش شرقی نیمکره ی شمالی زمین هستیم ، همین ایران و آسیای مرکزی و مزو پو تامیا. آب و هوا چطور است؟  ملایم ، بارانی ، مرطوب . انسان  دوره ی نو سنگی را شروع کرده  و از سنگ حتی پیکان می سازد یعنی می تواند شکار کند.

 

زمین کمترین منطقه ی خالی را دارد یا حوضچه ها و گودال های آب است یا سرسبز و علف برای برای چرای علفخواران که گله های فروان آن ها همه جا پراکنده است . انسان اسب را برای خورشت خود و سگ هایش که شاید تازه اهلی کرده شکار میکند و دریافته است که این اسب های کوتاه 120 سانتی متری و کمتر بار هم می برند و احتمالاً می شود بر آنها سوار هم شد

 

از اتفاقات جالب سده های یک میلیون سال اخیر غیر از اهلی کردن گله های اسب بوسیله ی انسان تشکیل حکو مت های مختلف در نقاط مختلف نیمکره است حکومت های محلی و قوم و طایفه ای . قدیمی ترین آنها سومریان،آشوریان وبعد پارسها، عیلام و بابل و غیره که هرکدام نشانه و عقاید و خدایان جداگانه داشتند و در اصل بر سر مرزها و درعمل به نام آنها باهم در نبرد بودند و هرچند گاه یکی غالب می شد و همه را زیر انقیاد می آورد و در همه احوال همگام و جنگجو بودند مثلاً پارس ها هشت رأس اسب سفید را که یک گردونه ی طلایی را می کشید که زیر اشعه ی خورشید می درخشید گردونه ی خدای خورشید پیشاپیش سپاه خود به حرکت در می آوردند.

 

در این زمان اسب اهلی شده بود می دانید تاریخ را به 4000سال پیش از میلاد مسیح برده ایم یعنی زمان سومریان با پایتختی که به خوبی معلوم نیست کجا بوده  مرکز ایران  یا حاشیه ی خلیج فارس.و حالا دیگر معلوم شده است که اسب نه تنها خورشت انسان است بارکش و مرکوب او نیز هست وقتی بر آن می نشست اگر پایش را دراز می کرد به زمین می خورد به این تصویرها توجه کنید تازه این ها متعلق به یک هزاره پیش از میلاد است.

 

 

 

http://www.ilkhichi.com/images/phocadownload/808_476004719109000_785006156_n.jpg

 

این دو سر اسب یکی در سنگ و از سنگ تراشیده شده و از گذشته ی بسیار دور آمده است و یکی هم اکنون وجود دارد و نام آن  سناتور است. این تکامل است آخر یک اصل هم در تکامل وجود دارد اصل مراجعت به اصل.

 

 

 

http://www.ilkhichi.com/images/phocadownload/photo_--_--.jpg

 

اسب کوتاه است و سوار اگر راحت روی آن بنشیند پاهایش به زمین میرسید می گویند خسرو پرویز است و شبدیز خوب ابتدای هزاره ی اول میلادی است قد اسبها به 130 سانتیمتر به زحمت رسیده است . میگویند تکامل نیست تحول است ، تغییر است پس دندان های آسیا را چه می گویی؟ سکوم؟ چشم و دید که مثل انسان شده و سم از چهار انگشت؟.... نه آقا جان این تکامل است کلمه ی فرنگی آن خوب ترجمه شده است.

 

 

تاریخ نمی نویسیم بنابراین راجع به صد و هزار و میلیون سال بحث نداریم حالا  در تمام نیمکره  گله های اسب های کوتاه متفرق و فراوان است و قابل شکار. در فاصله ای به وسعت 20 ملیون سال  گذشته در میان اسب های موجود اسب دیگری پیدا شده است که در قرن نوزده هم به نام  پرزوالسکی ( کاشف آن ) خوانده شدند هم اکنون هم موجود هستند پس حالا در فضایی به وسعت 50 میلیون سال ( سال اولین مهاجرت اسب از امریکای شمالی به آسیا و اروپا) اسب های کوتاه فراوان است و در گوشه ای از این فضا اسب دیگری هم هست که از تکامل اسب کوتاه ها حاصل شده است . تکامل و زیست اسب های کوتاه همچنان ادامه دارد ، اسب اهلی شده اند و حکومت های محلی آشور ، پارس، بابل و....... تشکیل شده و هر کدام قسمتی از آسیای مرکزی تسخیر و به نام قوم خود حکومتی تشکیل داده اند.

 

http://www.ilkhichi.com/images/horse%20pedegree.jpg
اسب پرزوالسکی

 

 

 

حالا که اسب پرزوالسکی را دیدیم و شناختیم و فهمیدیم که تغییرات آن را از شکل عمومی اسب های کوتاه نیمکره بیرون کرده است این حرف هارا تکرار میکنیم : اسب اهلی شده است . از اسب بغیر از شکار و خورده شدن استفاده ی بارکشی و گردونه کشی هم می شود. اسب های کوتاه در نتیجه ی گذر صدها و هزاران سال بلندتر شده اند به ترتیبی که  افرادی با تمهیداتی بر آنها سوار می شوند. حکومت های منطقه ای هرکدام مرکزی برای تولید اسب ساخته اند اسب پارسی، سومری و........ مشهور شده اند . در برخی بخش ها اسب ها چند سانتیمتر قد بلندتر شده اند از آنچه هفتاد میلیون سال پیش بودند و ما حالا سنگواره ی آن ها را داریم.

 

 

 

http://www.ilkhichi.com/images/picture/asb/yu.jpgسربازان رومی هستند سوار بر اسب های کوتاه ،بلند تر نبود در این مرحله از تکامل قرارداشتند. هزاره آخر پیش از میلاد

 


سر انجام تکامل  قد 40 سانتی متری اسب را به 140 سانتی متر رسانید و دو اسب عرب و ترکمن سر از میان اسب های کوتاه بر آورددند و اسب ترکمن حتی به 150 سناتیتمتر  هم رسید اولی را به سواری و حمل ونقل اختصاص دادیم و در جنگ به کاربردیم و نام آن را نسایی قرار دادیم و دومی را اسب ترکمن. این دو اسب هنوز در جریان تکامل بوده و هستند هرچند خدمات جدی آن ها به انسان به نام اسب کامل شروع شده است.

 

چیزی که زیاد نام برده شد قد اسب بود و چیزی که فراموش شد آزمایشگاه و وضع خون و نسبت همخونی آن ها با همدیگر بود مگر نگفتیم که این اسب ها از کجا و از کدام اسب موجود شده و آمده اند؟ هیچ اختلاطی با خون آن ها فراهم نشده است اگر اسبی در جهان وجود داشته و در محیط  و محوطه و دسترس این اسب ها نبوده است که آمیختگی خونی و نژادی فراهم آید

 

اسب های نسایی مراحل تکاملی اسبهای کوتاه  بوده و هستند قد آن ها گاهی به 150 سانتیمتر رسیده است هرجایی که به آنها به دقت رسیدگی و انتخاب و کشش عاقلانه و عالمانه شده اند چه اسب های زیبایی بدست آمده اند نام آن ها را اصیل گذاشته اند . نمی دانم می دانسته اند اصل آن کجاست و از کجا آمده اند ما آن ها را عرب می نامیم ، اسب های اصیل عرب . در میان آنها در هزاره های اخیر گاهی سرهای بزرگ، گردن های ستبر ، سینه های عمیق و ریه های جا دار ، گاهی قلم های کلفت و مودار و زمانی بسیار ظریف پیدا شده است  این گونه حوادث زیاد اتفاق می افتد و بعدها در کشش های داخلی از میان میروند و جای خود را را به همان اندام های ظریفی که تکامل طرح آن را زده است می دهند . ما این اسب هایی که سینه ی عمیق دارند ، گاهی با دست و پای ظریف حتی نازک و  زمانی قلم های کلفت اسب کرد نام داده ایم. این اسب ها کمتر مانند خود را تولید می کنند و با تکاملی که در جریان آن هستند اغلب نتاج آنها ظریف و زیبا و اسبی خواهد شد که عرب نامیده شده اند بنا بر این هر گونه اندام شناسی که برای آنها نوشته می شود تغییر می کند و نمونه هایی را به زودی نام می بریم و با عکس ارائه میدهیم.

 

سر انجام تکامل  قد 40 سانتی متری اسب را به 140 سانتی متر رسانید و دو اسب عرب و ترکمن سر از میان اسب های کوتاه بر آورددند و اسب ترکمن حتی به 150 سناتیتمتر  هم رسید اولی را به سواری و حمل ونقل اختصاص دادیم و در جنگ به کاربردیم و نام آن را نسایی قرار دادیم و دومی را اسب ترکمن. این دو اسب هنوز در جریان تکامل بوده و هستند هرچند خدمات جدی آن ها به انسان به نام اسب کامل شروع شده است.

 

چیزی که زیاد نام برده شد قد اسب بود و چیزی که فراموش شد آزمایشگاه و وضع خون و نسبت همخونی آن ها با همدیگر بود مگر نگفتیم که این اسب ها از کجا و از کدام اسب موجود شده و آمده اند؟ هیچ اختلاطی با خون آن ها فراهم نشده است اگر اسبی در جهان وجود داشته و در محیط  و محوطه و دسترس این اسب ها نبوده است که آمیختگی خونی و نژادی فراهم آید

 

اسب های نسایی مراحل تکاملی اسبهای کوتاه  بوده و هستند قد آن ها گاهی به 150 سانتیمتر رسیده است هرجایی که به آنها به دقت رسیدگی و انتخاب و کشش عاقلانه و عالمانه شده اند چه اسب های زیبایی بدست آمده اند نام آن ها را اصیل گذاشته اند . نمی دانم می دانسته اند اصل آن کجاست و از کجا آمده اند ما آن ها را عرب می نامیم ، اسب های اصیل عرب . در میان آنها در هزاره های اخیر گاهی سرهای بزرگ، گردن های ستبر ، سینه های عمیق و ریه های جا دار ، گاهی قلم های کلفت و مودار و زمانی بسیار ظریف پیدا شده است  این گونه حوادث زیاد اتفاق می افتد و بعدها در کشش های داخلی از میان میروند و جای خود را را به همان اندام های ظریفی که تکامل طرح آن را زده است می دهند . ما این اسب هایی که سینه ی عمیق دارند ، گاهی با دست و پای ظریف حتی نازک و  زمانی قلم های کلفت اسب کرد نام داده ایم. این اسب ها کمتر مانند خود را تولید می کنند و با تکاملی که در جریان آن هستند اغلب نتاج آنها ظریف و زیبا و اسبی خواهد شد که عرب نامیده شده اند بنا بر این هر گونه اندام شناسی که برای آنها نوشته می شود تغییر می کند و نمونه هایی را به زودی نام می بریم و با عکس ارائه میدهیم.

 

 

 

ورود به سایت

حاضرین در سایت

ما 7 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

 

 

Get our toolbar!

Ilkhichi.com website reputation

شما اینجا هستید:   خانه مطالب سایتاندام شناختی اسبنژاد شناسیتکامل اسب کرد - 2
برای حمایت از ما امتیاز دهید